Przenośne mierniki i rejestratory parametrów sieci
Stacjonarne mierniki i rejestratory parametrów sieci
Systemy monitorowania jakości energii elektrycznej
Inne rejestratory
Kontakt

SIGNATURE SYSTEM

Drantez/BMI

1. INTERNETOWY SYSTEM MONITOROWANIA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z DETEKCJĄ PRZEPIEĆ I PRZETĘŻEŃ OD MIKROSEKUNDY SIGNATURE SYSTEM

SIGNATURE SYSTEM amerykańskiej firym Drantez/BMI jest najbardziej zaawansowanym stacjonarnym systemem monitorowania jakości energii elektrycznej, dostępnym obecnie na świecie. Producentem systemu jest renomowana firma Dranetz/BMI , posiadająca kilkadziesiąt patentów z zakresu jakościowej metrologii elektroenergetycznej , której pierwszy w historii rejestrator zakłóceń powstał już na początku lat 70-tych. Urządzenia firmy Dranetz/BMI pracują w wielu newralgicznych lokacjach , gdzie tańsze rozwiązania kompromisowe są nie do przyjęcia m.in. : amerykańskie sieci elektroenergetyczne, NASA, Giełda Nowojorska, zakłady energetyczne (w podstacjach na odejściach do kluczowych odbiorców), petrochemie ... System może być zastosowany zarówno w "małej aplikacji" - pojedynczy monitor na zasilaniu obiektu, lub jako rozbudowany system kontroli całych sieci, układów elektroenergetycznych, złożony z kilkudziesięciu monitorów. W przeciwieństwie do innych systemów tego typu, SIGNATURE SYSTEM rejestruje WSZYSTKIE anomalie, nie wyłączając szybkich przepięć i przetężeń trwających od 1 mikrosekundy. Dzięki tej unikalnej funkcji żadne, potencjalnie destrukcyjne zakłócenie nie zostanie przeoczone (co jest typowe dla rejestratorów innych producentów, pozostających "ślepymi" na szybkie zakłócenia).

To, że co najmniej 80 krotnie wolniejszy sprzęt konkurencyjny nie wykryje zakłócenia nie oznacza, że nie miało ono miejsca.

Oprócz funkcji namierzania przepięć i przetężeń od poziomu 1 mikrosekundy, SIGNATURE SYSTEM zapisuje jednocześnie wszystkie pozostałe parametry elektryczne, w tym zgodnie z normą EN/PN 50160 : anomalie RMS (od pół okresu), wyższe harmoniczne, interharmoniczne, THD, prądy, napięcia, moce, współczynniki mocy, energie , częstotliwość, stany poza limitowe i więcej...

Istotną funkcją systemu jest detekcja kierunków, źródeł powstawania zakłóceń :

  • źródeł zakłóceń związanych z załączaniem/wyłączaniem kondensatorów
  • źródeł zapadów napięcia
  • źródeł radialnych zakłóceń sieciowych

System analizy parametrów sieciSIGNATURE SYSTEM składa się z urządzeń pomiarowych ("Data Node"), które nieustannie przesyłają kablami eternetowymi pomiary do urządzeń gromadzących i transferujących dane do internetu poprzez modemy ("Info Node"). Jeden Info Node może zbierać pomiary z kilku/kilkunastu Data Node, co jest szczególnie korzystnym rozwiązaniem w podstacjach elektroenergetycznych gdzie wymagane jest monitorowanie wielu obwodów.

Info Node stanowi w istocie magazyn danych i serwer (portal internetowy).

Dzięki takiemu rozwiązaniu praktycznie nieograniczona liczba użytkowników (dysponujących kodem dostępu) w dowolnym miejscu na Ziemi może uzyskać podgląd aktualnych pomiarów, zapisów archiwalnych, raportów korzystając z funkcjonalności Internetu. Równocześnie osoby te mogą prowadzić miedzy sobą konsultacje poprzez Internet (np. służby metrologiczne producenta , odbiorcy energii, specjaliści-konsultanci z Energo-System-Trade i Dranetz/BMI...).

System monitoringu sieci elektrycznejCo więcej, nikt nie musi posiadać specjalnego oprogramowania, uczyć się jego obsługi, brać udział w szkoleniach etc. Wystarczy standardowa przeglą- darka internetowa - np. Internet Explorer, gdyż Info Node preformatuje dane w formie czytelnych raportów tak aby były one dostępne bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.

Dzięki układowi autokalibracji system nie wymaga kalibrowania.

Sygnalizacje alarmowe stanów potencjalnie niebezpiecznych mogą mieć formę e-maili, SMS-ów, wiadomości na pagery, etc.

 

SIGNATURE SYSTEM to pełne spektrum pomiarowe i prostota obsługi.

 

SIGNATURE SYSTEM:

Signature System

Wielkości rejestrowane:

Przepięcia od 1 mikrosekundy i przetężenia od 1 mikrosekundy na wszystkich kanałach z dokładną rejestracją przebiegu zakłócenia oraz okresów przed i po jego wystąpieniu, wyższe harmoniczne do 50-ej, kąty, wartości rms i %, moce harmonicznych z kierunkami, interharmoniczne, odkształcenia - THD, TIF, częstotliwość, prądy, napięcia, moce, współczynnik mocy, asymetria napięcia, energie; wartości chwilowe, średnie, maksymalne, minimalne w nastawianych okresach uśredniania; wszystkie kalkulacje wykonywane są w oparciu o analizę "cykl po cyklu" a kalkulacją tRMS na bazie 1/2 cyklu; zdarzenia poza-limitowe dla wszystkich parametrów , namierzanie kierunków pochodzenia zakłóceń sieciowych

Wejścia:

/Data Node/ 4 x napięciowe (do 600 V rms; 6 kVpk)
4 x prądowe (5 A lub 1 A lub dla cęg do 10 000 A )

Częstotliwość próbkowania:

384 próbki na okres, 1 Mhz dla przepięć i przetężeń

Dokładność:

0.2 % (tRMS)

Pamięć:

/Info Node/ Moduł pamięci typu flash RAM 96 MB
lub HD do 20 GB

Komunikacja:

Internet, eternet, modem (przewodowy oraz GSM), RS485

Program:

nie wymaga instalacji oprogramowania - odczyty chwilowe, zapisy archiwalne, raporty - dostępne poprzez standardową wyszukiwarkę internetową np. Internet Explorer lub Netscape

Ekran:

128x64 punktów graficzny o wysokim, regulowanym kontraście z programowanym czasem wygaszania

Klawiatura:

z blokadą hasłem

Temperatura pracy:

0 ... +60 (-20 ... +70 w obudowie IP66) stopni Celsjusza

Wymiary i ciężar:

/Data Node/
/Info Node/
320 mm x 127 mm x 203 mm, obudowa ABS

Skład zestawu:

  • Zestaw konfigurowany jest indywidualnie w zależności od aplikacji.

 

 
Wykonanie strony: SI2.pl
Wszelkie prawa zastrzerzone dla PRO - ELEKTRA